Čtyři nebeské směry

(úryvek z Lakota Life, Ron Zeilinger)

Ve svých modlitbách a posvátných obřadech dělí Lakotové svět do čtyř směrů, ze kterých přicházejí čtyři větry. Každý směr má zvláštní význam a je mu přidělena jedna barva. Všechny čtyři směry symbolizuje kříž.

Východ (žlutá) – Z tohoto směru přichází slunce. Ranní světlo se šíří po zemi a začíná nový den. Ale je to také začátek poznání, protože ve světle vidíme věci, jaké skutečně jsou. V hlubším smyslu východ znamená moudrost, která vede lidi k lepšímu životu. Tradičně, lidé vstávají v ranních hodinách a modlí se tváří k východu. Prosí přitom Boha o moudrost a soudnost.

Jih (červená) – Jelikož slunce dosahuje nejvyššího bodu na jihu, znamená tento směr teplo a růst. Sluneční paprsky vyvolávají silný pozemský život. Podle tradice pocházejí všechny věci z jihu, i teplý, příjemný vánek. Po vstupu do světa duchů putuje člověk Mléčnou dráhou zpět na jih, zpět na místo původu.

Západ (černá) – Na západě slunce zapadá a den končí. Z tohoto důvodu znamená západ konec života. Podle slov Black Elk, „… ve směru západu, konce života.“ Na západě žije velký hromopták, ze západu posílá hromobití a déšť. Západ je proto také považován za zdroj vody: deště, jezer, potoků i řek. A vzhledem k tomu, že bez vody nemůže nic existovat, je západ životně důležitý.

Sever (bílá) – Ze severu přicházejí ledové a prudké větry zimy. Tyto větry očišťují, protože smetají ze stromů listí, aby ty mohly být pokryty sněhem. Když se někdo těmto větrům dokáže postavit, stejně jako bizon, který v bouři drží hlavu vztyčenou, je schopen trpělivosti a vytrvalosti. Obecně představuje tento směr těžké a namáhavé časy. Představuje zkoušky a očistu, kterou musí člověk podstoupit.

** Poznámka: Když se modlí s posvátnou dýmkou, přidávají Lakotové ještě další dva směry: Nebe a Zemi. Velký Duch – Wakantanka – pobývá jako orel vysoko na nebi, barva pro tento směr je modrá. Země je naší matkou a starou matkou, která nás živí. Zelená barva tohoto směru představuje všechno, co roste. **

Komentáře nejsou povoleny.