Legenda o Bílém bizonovi

V jedno dávné léto se sešla rada sedmi posvátných Lakota Siouxů a tábořili společně. Slunce bylo horké a protože tam nebyla žádná zvěř, měli hlad. Dva mladí muži odešli na lov.

„Přijdu…

Cestou tito dva muži před sebou uviděli krásnou mladou ženu v bílých šatech. Vznášejíce se pohybovala dopředu. Jednomu z mužů se žena moc líbila a chtěl se jí dotknout. Ale vtom jej spolkl obrovský mrak a muž se změnil na hromadu kostí. Žena řekla druhému muži: „Vrať se ke svému lidu a řekni jim, že přijdu.“

Dar posvátné dýmky

Tato svatá (Wakan) žena přinesla lidem svazek. Vybalila z něj posvátnou dýmku a naučila je používat ji při svých modlitbách. „S touto posvátnou dýmkou půjdete svou cestou jako s živou modlitbou,“ řekla žena. Vysvětlila Lakotům význam bizonů, žen a dětí. „Vy všichni pocházíte z matky země,“ řekla ženám. „Co děláte, je stejně důležité, jako to, co dělají bojovníci.“

Bílá bizoní žena

Když se loučila, oznámila Lakotům svůj návrat. Pak se čtyřikrát otočila a nakonec se proměnila v bílé bizoní tele. Proto dostala jméno Bílá bizoní žena. Od tohoto památného dne Lakotové dýmku uctívají a legenda praví, že od té doby byla vždy hojnost bizonů. (Z příběhu John Deer Lame z roku 1967.) Mnozí věří, že narození bizoního telátka jménem „Zázrak“ z 20. srpna 1994 ve Spojených státech symbolizuje sjednocení lidstva v srdci a mysli.

Komentáře nejsou povoleny.