Posvátný orel

(úryvek z Lakota Life, Ron Zeilinger)

Pro Indiány Lakota je orel wanbli okřídleným symbolem. On je nejsilnější a nejstatečnější mezi ptáky. Orli a orlí pírka tedy symbolizují to nejvyšší, nejodvážnější, nejsilnější a nejposvátnější.

Nakládá se s nimi s nejvyšší vážností, jsou nošeny s hrdostí a důstojností, zpracovávají se s velikou úctou.

Pokud orlí pírko někomu během tance upadne na zem, vyžaduje to osobitý rituál k jeho zvednutí. A jeho vlastník pak dává skutečně pozor, aby mu opět neupadlo.

Jako symbol Velkého Ducha, který stojí nade vším a ze kterého pochází veškerá moc a síla, zdobí orlí pera i posvátnou dýmku. Orlí pera a křídla se používají zvláštním způsobem. Drženy nad hlavou jednoho člověka znamenají, že tato osoba je velmi odvážná anebo že jsou za její odvahu a štěstí pronášeny modlitby. Pokud se jimi mává nad hlavami všech přítomných, znamená to přání míru, prosperity a štěstí.

Komentáře nejsou povoleny.