Ptáte se nás

Jaký účel / cíl plní Škola sv. Josefa?

Škola Sv. Josefa poskytuje vzdělání a péči původním obyvatelům Ameriky, děvčatům a chlapcům, už od roku 1927. Pečujeme o blaho lakotských dětí, zajišťujeme základní potraviny, ošacení, lékařskou péči, ale i duchovní, emocionální rozvoj každého dítěte a jeho vzdělávání, přičemž respektujeme jejich kulturu a dědictví.

Je Škola sv. Josefa akreditovanou organizací?

Ano. Máme akreditaci:
• Rady pro akreditaci služeb pro rodinu a děti
• Ministerstva školství v Jižní Dakotě
• Jsme členy Koalice pro rezidentního vychovatele

Je Škola sv. Josefa součástí katolické církve?

Ano. Školu sv. Josefa vlastní a provozuje kongregace kněží – Congregation of the Priests of the Sacred Hearth.

Kdo řídí Školu sv. Josefa?

Stávajícím ředitelem je páter Stephen Huffstetter.

Jak je postaráno o děti, které ve škole žijí?

V minulosti byla Škola sv. Josefa i ubytovacím zařízením pro všechny děti z indiánské školy. V roce 1982 jsme systém změnili na menší jednotky, které nabízejí spíše bydlení rodinného typu. Máme 20 domů, každý z nich pojme 12 až 13 dětí. Vyškolení pracovníci pečující o děti zajišťují rozvoj jejich dovedností, starají se o naplnění fyzických, duševních i emocionálních potřeb každého dítěte.
Neoddělitelnou součástí našeho programu jsou školení a pravidelné vzdělávání zaměstnanců. Každý pracovník pečující o děti je pravidelně hodnocen, abychom zajistili co nejkvalitněji odvedenou práci.

Kolik lakotských dětí v domech rodinného typu bydlí?

Dohromady asi 200 dětí. V rámci každé ubytovací jednotky je to asi 12 až 13 dětí.

Jak zachovává Škola sv. Josefa u dětí jejich lakotské dědictví?

Podporujeme jej v mnoha směrech:
• Studium se zaměřuje kromě jiného i na výuku lakotského jazyka, kultury a lakotských tradic
• Taneční klub vyučuje tradiční indiánské tance a písně
• Každý rok sa na akademické půdě koná výroční slavnost Powwow
• Podporujeme Lakotské muzeum a kultúrní centrum
• Odborní učitelé se zaměřují na kulturu
• Starší obyvatelé kmene Lakota (Sioux) jsou poradci

Na základě jakých kriterií přijímáte děti na Školu sv. Josefa?

Při přijímání studentů bereme v úvahu situaci u nich doma, i vůli rodičů nebo zákonných zástupců. Bohužel, děti, které mají stabilní rodinné zázemí nemohou být přijaty.

Existuje seznam čakatelů na umístění do Školy sv. Josefa?

Ano. Je vytvořen seznam, každé volné místo bývá rychle zaplněno. Momentálně je na seznamu čakatelů asi 120 dětí.

Jak staré jsou děti, které na školu přijímáte?

Našim nejmladším žákům je šest let a jsou připraveni nastoupit do první třídy. Naše programy poskytují i vzdělávání na střední škole. Provozujeme vlastní základní školu pro první až osmý ročník. Středoškolští studenti navštěvují veřejnou střední školu v Chamberlain.

Kdo zastupuje domorodé americké děti?

Rodiče, rodina, soudem stanovená osoba nebo agentura, ktorá nechá dítě do školy umístit. Některé děti se do školy dostanou nařízením soudu.

Mohou být tyto děti adoptovány?

Mohou, ale podle zákona z roku 1978 jsou děti v první řadě umísťovány do indiánských domácností. Škola Sv. Josefa není sirotčinec, ani adopční agentura. Kmenové soudy mají odpovědnost za umístění každého dítěte. V praxi je mohou adoptovat jenom členové jejich vlastního kmene, kteří se stanou pěstouny.

Jaké terénní programy poskytuje Škola sv. Josefa?

Kromě starostlivosti o lakotské děti z rozbitých nebo nefunkčních rodin:
• podporujeme projekty a mise ve třech rezervacích v Jižní Dakotě;
• trénujeme lakotskou mládež prostřednictvím odborných a vysokoškolských programů;
• provozujeme útulek pro týrané ženy;
• nabízíme poradenské služby.

O lakotských dětech

Odkud pocházejí děvčata a kluci, kteří žijí ve Škole Sv. Josefa?

Většina dětí pochází z rezervací ve státě Jižní Dakota, část dětí pochází z jiných států. Některé děti se do školy dostanou nařízením soudu.

Jak dlouho obvykle zůstává dítě ve Škole Sv. Josefa?

Průměr je přibližně tři a půl roku.

Kdo rozhoduje o tom, zda je dítě připraveno ukončit svůj pobyt ve Škole Sv. Josefa?

Rozhoduje o tom team složený ze zástupců školy, rodičů nebo zákonných zástupců dítěte a dítě. V každém případě jsou ale rozhodující zájmy dítěte.

Dostávají děvčata i chlapci ve škole i hodiny náboženství?

Ano. Děti mohou navštěvovat katolické bohoslužby, nebo se rozhodnout pro jiné náboženství podle vlastních preferencí.

Co dělají děti v době, kdy neprobíhá vyučování?

Škola nabízí i sportovně rekreační aktivity, jako plavání, basketbal, nebo fotbal. Pro mladší děti je k dispozici i bruslařská dráha, a samozřejmě stolní hry a hračky.

Jak probíhá péče o zdraví dětí?

O děti se staráme v našem zdravotnickém centru, kde je k dispozici lékař na částečný úvazek a dvě zdravotní sestry na plný úvazek. Všichni zaměstnanci, kteří se o děti starají absolvovali základní kurz první pomoci.

Jak přesně je vzdělávání dětí organizováno?

Mladší děti navštěvují základní školu přímo v areálu, starší navštěvují veřejnou střední školu v Chamberlain. Děti se také učí praktické dovednosti, starší žáci mohou absolvovat stáže v místních firmách.

Co se děje s lakotskými dětmi, když jim ve Škole Sv. Josefa nemohou pomoci?

Snažíme se pro ně najít místo jiné, tam, kde mohou jejich potřebám vyjít vstříc.

Pomáhá Škola Sv. Josefa absolventům?

Ano, škola disponuje tzv. Stipendijním fondem, z něhož jsou podporováni ti, kteří mají zájem studovat na univerzitě nebo technické vysoké škole. Prostředky jsou vždy převáděny přímo na účet vzdělávací instituce, poskytujeme dvě úrovně podpory (vyšší a nižší).

Jak získává Škola Sv. Josefa prostředky na provoz?

Soukromí dárci – lidé jako jste Vy – školu podporují a umožňují jí fungovat. Abychom dárce oslovili, každoročně rozešleme více než 30 millionů dopisů po celém světě.

Můžu si dar pro Školu Sv. Josefa odečíst z daní?

Ano, Váš případný příspěvek je daňově odečitatelnou položkou. Pokud jsme Vás oslovili dopisem a Vy jste využili možnost platby složenkou s předtištěným variabilním symbolem, pošleme Vám automaticky potvrzení.

Podporuje Školu Sv. Josefa vláda Spojených států?

Vláda podporuje školní obědy a také poskytla grant na tzv. Programy z První kapitoly. Jde o osobní asistenci pro studenty, kteří potřebují mimořádnou pozornost aby zvládli bežné školní úkoly. Vláda neposkytuje žádnou další průběžnou podporu, získali jsme několik grantů v omezené výši na speciální projekty. Hlavním zdrojem finančních prostředků zůstávají soukromí dárci.

Jak se nakládá s penězi od dárců?

70% z každé koruny od dárců jde na péči o děti a rozvoj programu do budoucna. Tyto prostředky zajišťují lakotským dívkám a chlapcům bezpečné a příjemné prostředí na život i učení. Dále jsou prostředky využívány na služby potřebným přímo v rezervacích Jižní Dakoty. Sem patří například přístřešky pro ženy, certifikované centrum služeb pro adoslescenty a poradenské služby.

Komentáře nejsou povoleny.